Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#846

Arrokuda

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Rush Pokémon
Type:
HP
41
Attack
63
Defense
40
Sp. Atk
40
Sp. Def
30
Speed
66
Eigroepen:Water 2
Nummer:#846 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#136 (Paldea Pokédex)

Abilities

Swift Swim
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.
Propeller Tail
(Verborgen Ability)
Valt altijd het gekozen doelwit aan, ongeacht de aanvallen of Abilities van de tegenstanders.

Evoluties

Train een Arrokuda naar Lv. 26.

Level-up aanvallen

Level
1
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Peck
3510035
Level
6
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
12
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
18
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
24
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
30
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
42
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
48
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM063
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM077
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM106
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM142
Hydro Pump
110805
TM167
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.