Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#550

Basculin (Red-Striped Form)

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Hostile Pokémon
Type:
HP
70
Attack
92
Defense
65
Sp. Atk
80
Sp. Def
55
Speed
98
Eigroepen:Water 2
Nummer:#550 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#138 (Paldea Pokédex)

Abilities

Reckless
Eigen aanvallen met terugslag doen 20% meer schade.
Adaptability
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met hetzelfde type als deze Pokémon met 33%.
Mold Breaker
(Verborgen Ability)
Negeert Abilities van tegenstanders die aanvallen van deze Pokémon verhinderen.

Vormen

Vang een wilde Red-Striped Basculin.
Vang een wilde Blue-Striped Basculin.
Vang een wilde White-Striped Basculin.

Level-up aanvallen

Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
4
Tackle
4010035
Level
8
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
12
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
16
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
20
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
24
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
28
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
40
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Level
44
Wave Crash
12010010
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
48
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
52
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
56
Head Smash
150805
Brengt 50% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM052
Snowscape
10
Wekt een sneeuwstorm op die 5 beurten duurt.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM063
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM077
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM135
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM142
Hydro Pump
110805
TM143
Blizzard
110705
Raakt altijd in een sneeuwstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.