Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#939

Bellibolt

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:EleFrog Pokémon
Type:
HP
109
Attack
64
Defense
91
Sp. Atk
103
Sp. Def
83
Speed
45
Eigroepen:Water 1
Nummer:#939 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#171 (Paldea Pokédex)

Abilities

Electromorphosis
Wanneer deze Pokémon geraakt wordt door een aanval, wordt hij opgeladen. Dit verdubbelt de kracht van zijn volgende Electric-type aanval.
Static
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt.
Damp
(Verborgen Ability)
Negeert Self-Destruct en Explosion, en beschermt tegen Aftermath.

Evoluties

Gebruik een Thunder Stone op een Tadbulb.

Level-up aanvallen

Level
1
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Slack Off
1005
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
1
Tackle
4010035
Level
7
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
11
Water Gun
4010025
Level
17
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
21
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
25
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
32
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
36
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
Level
40
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
45
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
50
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.

TM- en TR-aanvallen

TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM013
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM023
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM048
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM072
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM096
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM136
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn. Raakt altijd in een regenbui. Nauwkeurigheid daalt naar 50% in sterk zonlicht.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM173
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
TM175
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM193
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
TM209
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM210
Supercell Slam
1009515
Als deze aanval mislukt, ontvangt de gebruiker 50% HP schade.
TM211
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Parabolic Charge
6510020
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Broed
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.