Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#962

Bombirdier

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Item Drop Pokémon
Type:
HP
70
Attack
103
Defense
85
Sp. Atk
60
Sp. Def
85
Speed
82
Eigroepen:Flying
Nummer:#962 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#134 (Kitakami Pokédex)
#290 (Paldea Pokédex)

Abilities

Big Pecks
Andere Pokémon kunnen de Defense van deze Pokémon niet verlagen.
Keen Eye
Andere Pokémon kunnen de nauwkeurigheid van deze Pokémon niet verlagen. Eigen aanvallen negeren de behendigheid van de tegenstander.
Rocky Payload
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen Rock-type aanvallen met 50%.

Level-up aanvallen

Level
1
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Wing Attack
6010035
Level
7
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Level
11
Rock Throw
509015
Level
16
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
20
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
24
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Level
29
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
36
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
42
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
Level
47
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
53
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
60
Parting Shot
10020
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau, en wisselt dan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM076
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM101
Power Gem
8010020
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM106
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM116
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM118
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM150
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM164
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM197
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
TM199
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM216
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM224
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Power Trip
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Broed
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Broed
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.