Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#437

Bronzong

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Bronze Bell Pokémon
Type:
HP
67
Attack
89
Defense
116
Sp. Atk
79
Sp. Def
116
Speed
33
Eigroepen:Mineral
Nummer:#437 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#155 (Kitakami Pokédex)
#154 (Paldea Pokédex)

Abilities

Levitate
Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.
Heatproof
Halveert de schade van Fire-type aanvallen van tegenstanders. Deze Pokémon kan niet verbrand worden.
Heavy Metal
(Verborgen Ability)
Verdubbelt het gewicht van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Bronzor naar Lv. 33.

Level-up aanvallen

Evolutie
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
1
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
1
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
Level
12
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
16
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
20
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
24
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
28
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
32
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
Level
38
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
44
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
50
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
56
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM016
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM023
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM029
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM041
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM054
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM076
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM089
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
TM092
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM093
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM098
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM101
Power Gem
8010020
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM109
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM116
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM121
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
TM124
Ice Spinner
8010015
Verwijdert terrein-effecten.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM138
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM149
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM161
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM170
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM178
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
TM180
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM193
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM217
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
TM218
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
TM220
Meteor Beam
1209010
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
TM223
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM225
Hard Press
10010
Doet meer schade des te meer HP het doelwit nog heeft.
TM228
Psychic Noise
7510010
Het doelwit kan 2 beurten lang geen HP genezen.

Ei-aanvallen

Broed
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Broed
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.