Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#779

Bruxish

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Gnash Teeth Pokémon
Type:
HP
68
Attack
105
Defense
70
Sp. Atk
70
Sp. Def
70
Speed
92
Eigroepen:Water 2
Nummer:#779 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#055 (Blueberry Pokédex)
#335 (Paldea Pokédex)

Abilities

Dazzling
Negeert aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Strong Jaw
Verhoogt de kracht van eigen bijtaanvallen met 50%.
Wonder Skin
(Verborgen Ability)
Halveert de nauwkeurigheid van statusaanvallen van tegenstanders.

Level-up aanvallen

Level
1
Water Gun
4010025
Level
4
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
9
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
12
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
17
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
20
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
28
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
33
Aqua Tail
909010
Level
36
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
41
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
Level
44
Wave Crash
12010010
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM045
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM054
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM063
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM077
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM135
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM138
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM142
Hydro Pump
110805
TM143
Blizzard
110705
Raakt altijd in een sneeuwstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM161
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM183
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
TM196
Flip Turn
6010020
Wisselt de gebruiker.
TM202
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
TM208
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM218
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
TM228
Psychic Noise
7510010
Het doelwit kan 2 beurten lang geen HP genezen.

Ei-aanvallen

Broed
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Broed
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Broed
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Broed
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.