Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#937

Ceruledge

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Fire Blades Pokémon
Type:
HP
75
Attack
125
Defense
80
Sp. Atk
60
Sp. Def
100
Speed
85
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#937 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#167 (Paldea Pokédex)

Abilities

Flash Fire
Absorbeert Fire-type aanvallen om eigen Fire-type aanvallen 50% sterker te maken.
Weak Armor
(Verborgen Ability)
Verlaagt Defense met 1 niveau en verhoogt Speed met 2 niveau als deze Pokémon geraakt wordt door een fysieke aanval.

Evoluties

Gebruik een Auspicious Armor op een Charcadet.
Gebruik een Malicious Armor op een Charcadet.

Level-up aanvallen

Evolutie
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Level
12
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
16
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
Level
20
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
24
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
28
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Level
32
Lava Plume
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden.
Level
37
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
42
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
48
Bitter Blade
9010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
56
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
62
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM024
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM029
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM038
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM041
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM057
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM078
Dragon Claw
8010015
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM105
X-Scissor
8010015
TM107
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM118
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM125
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM141
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM151
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
TM157
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM165
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM167
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.

Move Tutor-aanvallen

Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.