Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#833

Chewtle

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Snapping Pokémon
Type:
HP
50
Attack
64
Defense
50
Sp. Atk
38
Sp. Def
38
Speed
44
Eigroepen:Monster, Water 1
Nummer:#833 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#183 (Kitakami Pokédex)
#057 (Paldea Pokédex)

Abilities

Strong Jaw
Verhoogt de kracht van eigen bijtaanvallen met 50%.
Shell Armor
Deze Pokémon ontvangt geen critical hits.
Swift Swim
(Verborgen Ability)
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.

Evoluties

Train een Chewtle naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
7
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
14
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
21
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
28
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
35
Jaw Lock
8010010
Zowel het doelwit als de gebruiker zelf kunnen niet meer wisselen, totdat één van hen uitgeschakeld wordt.
Level
42
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
49
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM044
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM057
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM077
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM142
Hydro Pump
110805
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM208
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM219
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Broed
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Broed
Shell Smash
15
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, maar verhoogt diens Attack, Sp. Atk en Speed met 2 niveaus.