Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#415

Combee

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Tiny Bee Pokémon
Type:
HP
30
Attack
30
Defense
42
Sp. Atk
30
Sp. Def
42
Speed
70
Eigroepen:Bug
Nummer:#415 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#038 (Paldea Pokédex)

Abilities

Honey Gather
Na een gevecht heeft deze Pokémon een kans om Honey te vinden, die stijgt met zijn Level.
Hustle
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig.

Evoluties

Train een vrouwelijke Combee naar Lv. 21.

Level-up aanvallen

Level
1
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.

TM- en TR-aanvallen

TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM185
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.