Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#823

Corviknight

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Raven Pokémon
Type:
HP
98
Attack
87
Defense
105
Sp. Atk
53
Sp. Def
85
Speed
67
Eigroepen:Flying
Nummer:#823 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#042 (Paldea Pokédex)

Abilities

Pressure
Tegenstanders verbruiken 1 extra PP per aanval gericht op deze Pokémon.
Unnerve
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.
Mirror Armor
(Verborgen Ability)
Reflecteert effecten die de statistieken van deze Pokémon verlagen, terug naar de gebruiker.

Evoluties

Train een Rookidee naar Lv. 18.
Train een Corvisquire naar Lv. 38.

Level-up aanvallen

Evolutie
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Power Trip
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
1
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
12
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
16
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
22
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
28
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
34
Drill Peck
8010020
Level
42
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
50
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM003
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM031
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM089
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
TM093
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM121
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM164
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM170
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM177
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
TM197
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
TM204
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM223
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM224
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Broed
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Broed
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Broed
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.