Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#615

Cryogonal

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Crystallizing Pokémon
Type:
HP
80
Attack
50
Defense
50
Sp. Atk
95
Sp. Def
135
Speed
105
Eigroepen:Mineral
Nummer:#615 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#360 (Paldea Pokédex)

Abilities

Levitate
Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.

Level-up aanvallen

Level
1
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
4
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
8
Rapid Spin
5010040
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau en verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Level
12
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
16
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
16
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
20
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
24
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
28
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
32
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
36
Freeze-Dry
7010020
Is altijd super-effectief tegen Water-type Pokémon. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Level
40
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
40
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
44
Recover
5
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
48
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Level
52
Acid Armor
20
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
56
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
Level
60
Sheer Cold
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Heeft een lagere kans om te raken als de gebruiker geen Ice-type is.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM046
Avalanche
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM052
Snowscape
10
Wekt een sneeuwstorm op die 5 beurten duurt.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM093
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM124
Ice Spinner
8010015
Verwijdert terrein-effecten.
TM135
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM143
Blizzard
110705
Raakt altijd in een sneeuwstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM174
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
TM187
Icicle Spear
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM212
Triple Axel
209010
Raakt 3 keer, steeds met meer kracht.

Ei-aanvallen

Broed
Aurora Veil
20
Halveert 5 beurten lang schade van alle aanvallen tegen het hele team, maar werkt alleen in een sneeuwstorm.
Broed
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
Broed
Frost Breath
609010
Raakt altijd met een critical hit.