Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#927

Dachsbun

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Dog Pokémon
Type:
HP
57
Attack
80
Defense
115
Sp. Atk
50
Sp. Def
80
Speed
95
Eigroepen:Field, Mineral
Nummer:#927 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#077 (Paldea Pokédex)

Abilities

Well-Baked Body
Wanneer deze Pokémon geraakt wordt door een Fire-type aanval, ontvangt hij geen schade en stijgt zijn Defense met 2 niveaus.
Aroma Veil
(Verborgen Ability)
Beschermt deze Pokémon en teamgenoten tegen verliefdheid en het onbruikbaar worden van aanvallen.

Evoluties

Train een Fidough naar Lv. 26.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
3
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
6
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Level
11
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
15
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
18
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
22
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
29
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
33
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
38
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
42
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
47
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
53
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM008
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM037
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM063
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM079
Dazzling Gleam
8010010
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM089
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM139
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM172
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM204
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM227
Alluring Voice
8010010
Verwart het doelwit als deze zijn statistieken heeft verhoogd tijdens deze beurt.

Ei-aanvallen

Broed
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.