Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#723

Dartrix

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Blade Quill Pokémon
Type:
HP
78
Attack
75
Defense
75
Sp. Atk
70
Sp. Def
70
Speed
52
Eigroepen:Flying
Nummer:#723 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#219 (Blueberry Pokédex)

Abilities

Overgrow
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Long Reach
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen maken nooit fysiek contact.

Evoluties

Train een Rowlet naar Lv. 17.
Train een Dartrix naar Lv. 34.
Train een Dartrix naar Lv. 34 in de Hisui-regio (niet mogelijk in Pokémon Scarlet & Violet).

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Leafage
4010040
Level
1
Tackle
4010035
Level
9
Peck
3510035
Level
12
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
15
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
20
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
25
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
30
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
35
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
40
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
45
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
50
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM057
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM146
Grass Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Fire Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM164
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM174
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM194
Grassy Glide
6010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.
TM197
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
TM216
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.

Ei-aanvallen

Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Broed
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.