Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#702

Dedenne

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Antenna Pokémon
Type:
HP
67
Attack
58
Defense
57
Sp. Atk
81
Sp. Def
67
Speed
101
Eigroepen:Fairy, Field
Nummer:#702 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#200 (Paldea Pokédex)

Abilities

Cheek Pouch
Geneest 33% HP als deze een Berry eet.
Pickup
Als de tegenstander een voorwerp opgebruikt, neemt deze Pokémon hem over.
Na een gevecht heeft deze Pokémon 10% kans om een voorwerp te vinden.
Plus
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Sp. Atk van deze Pokémon met 50% als een teamgenoot ook Plus of Minus heeft.

Level-up aanvallen

Level
1
Nuzzle
2010020
Verlamt het doelwit.
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Tackle
4010035
Level
10
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
15
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
20
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
25
Parabolic Charge
6510020
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
30
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
35
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
35
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
45
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
50
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Level
55
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.
Level
60
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn. Raakt altijd in een regenbui. Nauwkeurigheid daalt naar 50% in sterk zonlicht.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM023
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM037
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM048
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM068
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM072
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM079
Dazzling Gleam
8010010
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM096
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM136
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM139
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn. Raakt altijd in een regenbui. Nauwkeurigheid daalt naar 50% in sterk zonlicht.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM173
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
TM183
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM211
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Broed
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Broed
Tearful Look
20
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.