Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#633

Deino

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Irate Pokémon
Type:
HP
52
Attack
65
Defense
50
Sp. Atk
45
Sp. Def
50
Speed
38
Eigroepen:Dragon
Nummer:#633 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#370 (Paldea Pokédex)

Abilities

Hustle
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig.

Evoluties

Train een Deino naar Lv. 50.
Train een Zweilous naar Lv. 64.

Level-up aanvallen

Level
1
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
8
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
12
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
16
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
20
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
24
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
28
Slam
807520
Level
32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
40
Dragon Pulse
8510010
Level
44
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
48
Hyper Voice
9010010
Level
52
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
56
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
60
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM008
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM044
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM115
Dragon Pulse
8510010
TM117
Hyper Voice
9010010
TM133
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM169
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Broed
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Broed
Head Smash
150805
Brengt 50% van de schade toe aan de gebruiker.