Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#1011

Dipplin

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Candy Apple Pokémon
Type:
HP
80
Attack
80
Defense
110
Sp. Atk
95
Sp. Def
80
Speed
40
Eigroepen:Dragon, Grass
Nummer:#1011 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#036 (Kitakami Pokédex)

Abilities

Supersweet Syrup
Verlaagt de behendigheid van alle tegenstanders met 1 niveau de eerste keer dat deze Pokémon ingezet wordt.
Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Sticky Hold
(Verborgen Ability)
Tegenstanders kunnen het voorwerp van deze Pokémon niet verwijderen, tenzij hij uitgeschakeld wordt.

Evoluties

Gebruik een Tart Apple op een Applin.
Gebruik een Sweet Apple op een Applin.
Gebruik een Syrupy Apple op een Applin.
Train een Dipplin die de aanval Dragon Cheer kent.

Level-up aanvallen

Evolutie
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Level
1
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
4
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Level
8
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
12
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
16
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
20
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
28
Syrup Bomb
608510
Verlaagt iedere beurt de Speed van het doelwit met 1 niveau voor de komende 3 beurten.
Level
32
Dragon Pulse
8510010
Level
36
Recover
5
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
40
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
44
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM044
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM115
Dragon Pulse
8510010
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM131
Pollen Puff
9010015
Geneest HP in plaats van schade te doen, als het doelwit een teamgenoot is.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM169
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM180
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM194
Grassy Glide
6010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.
TM226
Dragon Cheer
15
Verhoogt de kans op critical hits van teamgenoten met 1 niveau. Bij Dragon-type teamgenoten wordt de kans met 2 niveaus verhoogd.

Ei-aanvallen

Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.