Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#929

Dolliv

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Olive Pokémon
Type:
HP
52
Attack
53
Defense
60
Sp. Atk
78
Sp. Def
78
Speed
33
Eigroepen:Grass
Nummer:#929 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#085 (Paldea Pokédex)

Abilities

Early Bird
Deze Pokémon wordt twee keer zo snel wakker.
Harvest
(Verborgen Ability)
Nadat deze Pokémon een Berry heeft gebruikt, is er iedere beurt 50% kans dat hij deze terugkrijgt (100% in sterk zonlicht).

Evoluties

Train een Smoliv naar Lv. 25.
Train een Dolliv naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Level
1
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
7
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
10
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
13
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
16
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
20
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
23
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
29
Seed Bomb
8010015
Level
34
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
37
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
42
Terrain Pulse
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.

TM- en TR-aanvallen

TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM133
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM190
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM193
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.

Ei-aanvallen

Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Strength Sap
10010
Geneest HP van de gebruiker gelijk aan de Attack van het doelwit, en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Broed
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.