Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#886

Drakloak

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Caretaker Pokémon
Type:
HP
68
Attack
80
Defense
50
Sp. Atk
60
Sp. Def
50
Speed
102
Eigroepen:Amorphous, Dragon
Nummer:#886 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#306 (Paldea Pokédex)

Abilities

Clear Body
Andere Pokémon kunnen de statistieken van deze Pokémon niet verlagen.
Infiltrator
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.
Cursed Body
(Verborgen Ability)
Aanvallen die deze Pokémon raken hebben 30% kans om onbruikbaar te worden.

Evoluties

Train een Dreepy naar Lv. 50.
Train een Drakloak naar Lv. 60.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.

Level-up aanvallen

Evolutie
Dragon Pulse
8510010
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
6
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
12
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
18
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Level
24
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
30
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
36
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
42
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
48
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
54
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
61
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
66
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
72
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM029
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM044
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM063
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM100
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM107
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM115
Dragon Pulse
8510010
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM125
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM141
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM142
Hydro Pump
110805
TM151
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM169
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.