Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#885

Dreepy

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Lingering Pokémon
Type:
HP
28
Attack
60
Defense
30
Sp. Atk
40
Sp. Def
30
Speed
82
Eigroepen:Amorphous, Dragon
Nummer:#885 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#305 (Paldea Pokédex)

Abilities

Clear Body
Andere Pokémon kunnen de statistieken van deze Pokémon niet verlagen.
Infiltrator
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.
Cursed Body
(Verborgen Ability)
Aanvallen die deze Pokémon raken hebben 30% kans om onbruikbaar te worden.

Evoluties

Train een Dreepy naar Lv. 50.
Train een Drakloak naar Lv. 60.

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.

TM- en TR-aanvallen

TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM044
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM169
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.