Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#101

Electrode

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Ball Pokémon
Type:
HP
60
Attack
50
Defense
70
Sp. Atk
80
Sp. Def
80
Speed
150
Eigroepen:Mineral
Nummer:#101 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#208 (Paldea Pokédex)

Abilities

Soundproof
Negeert alle geluidsaanvallen.
Static
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt.
Aftermath
(Verborgen Ability)
Als een tegenstander deze Pokémon uitschakelt met een aanval die fysiek contact maakt, verliest hij 25% HP.

Vormen

Basisvorm van Electrode.
Regionale vorm van Electrode in de Hisui-regio.

Evoluties

Train een Voltorb naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
1
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Magnetic Flux
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met de Plus- of Minus-Ability met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
9
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
11
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
13
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
16
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
20
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
22
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
26
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
Level
29
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
36
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
41
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
47
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
Level
54
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
58
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM023
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM048
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM072
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM096
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM136
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM173
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
TM180
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.

Ei-aanvallen

Broed
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.