Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#661

Fletchling

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Tiny Robin Pokémon
Type:
HP
45
Attack
50
Defense
43
Sp. Atk
40
Sp. Def
38
Speed
62
Eigroepen:Flying
Nummer:#661 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#087 (Blueberry Pokédex)
#019 (Paldea Pokédex)

Abilities

Big Pecks
Andere Pokémon kunnen de Defense van deze Pokémon niet verlagen.
Gale Wings
(Verborgen Ability)
Eigen Flying-type aanvallen hebben verhoogde prioriteit als deze Pokémon volle HP heeft.

Evoluties

Train een Fletchling naar Lv. 17.
Train een Fletchinder naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
5
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
10
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
15
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
20
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
25
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
30
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Level
35
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
40
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
45
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
50
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM038
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM118
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM157
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM164
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM165
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM197
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
TM204
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM216
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.

Ei-aanvallen

Broed
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Broed
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.