Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#670

Floette

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Fairy Pokémon
Type:
HP
54
Attack
45
Defense
47
Sp. Atk
75
Sp. Def
98
Speed
52
Eigroepen:Fairy
Nummer:#670 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#146 (Paldea Pokédex)

Abilities

Flower Veil
Andere Pokémon kunnen de stats van Grass-type teamgenoten niet verlagen.
Symbiosis
(Verborgen Ability)
Geeft het voorwerp van deze Pokémon door aan een teamgenoot als die zijn voorwerp opgebruikt.

Vormen

Basisvorm van Floette.
Niet verkrijgbaar.

Evoluties

Train een Flabébé naar Lv. 19.
Gebruik een Shiny Stone op een Floette.

Level-up aanvallen

Level
1
Fairy Wind
4010015
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Vine Whip
4510025
Level
10
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
15
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
20
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.
Level
25
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
27
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
33
Petal Blizzard
9010015
Level
38
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
43
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
46
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
51
Petal Dance
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
58
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.

TM- en TR-aanvallen

TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM019
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM037
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM041
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM079
Dazzling Gleam
8010010
TM080
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM098
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM109
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM131
Pollen Puff
9010015
Geneest HP in plaats van schade te doen, als het doelwit een teamgenoot is.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM139
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Tearful Look
20
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.