Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#475

Gallade

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Blade Pokémon
Type:
HP
68
Attack
125
Defense
65
Sp. Atk
65
Sp. Def
115
Speed
80
Eigroepen:Amorphous, Human-Like
Nummer:#475 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#060 (Kitakami Pokédex)
#065 (Paldea Pokédex)

Abilities

Steadfast
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau als hij 'flincht'.
Sharpness
Verhoogt de kracht van eigen snijaanvallen met 50%.
Justified
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij geraakt wordt door een Dark-type aanval.

Evoluties

Train een Ralts naar Lv. 20.
Train een Kirlia naar Lv. 30.
Gebruik een Dawn Stone op een mannelijke Kirlia.

Level-up aanvallen

Evolutie
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Aqua Cutter
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
1
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Level
1
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
1
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
1
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
1
Leaf Blade
9010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Level
1
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Sacred Sword
9010015
Negeert bonussen voor de Defense en behendigheid van het doelwit.
Level
9
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
12
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
15
Teleport
20
Wisselt de gebruiker.
Level
18
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Level
23
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
28
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
35
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
42
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
49
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Level
56
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
56
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Level
63
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM016
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM019
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
TM023
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM029
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM037
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM041
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM054
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM057
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM067
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM068
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM069
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM073
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM079
Dazzling Gleam
8010010
TM080
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM092
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM098
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM105
X-Scissor
8010015
TM107
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM109
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TM112
Aura Sphere
8020
Raakt altijd.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM138
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM139
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM149
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM150
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM158
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM161
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM167
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM184
Vacuum Wave
4010030
Raakt vóór het doelwit.
TM190
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM192
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
TM202
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM212
Triple Axel
209010
Raakt 3 keer, steeds met meer kracht.
TM213
Coaching
10
Verhoogt de Attack en Defense van een teamgenoot.
TM217
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
TM218
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
TM221
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
TM227
Alluring Voice
8010010
Verwart het doelwit als deze zijn statistieken heeft verhoogd tijdens deze beurt.
TM229
Upper Hand
6510015
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar alleen als deze een aanval voorbereidt met verhoogde prioriteit.

Ei-aanvallen

Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Mystical Fire
7510010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.