Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#861

Grimmsnarl

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Bulk Up Pokémon
Type:
HP
95
Attack
120
Defense
65
Sp. Atk
95
Sp. Def
75
Speed
60
Eigroepen:Fairy, Human-Like
Nummer:#861 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#287 (Paldea Pokédex)

Abilities

Prankster
Eigen statusaanvallen hebben verhoogde prioriteit, maar mislukken op Dark-type tegenstanders.
Frisk
Onthult het voorwerp dat de tegenstander vast heeft wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Pickpocket
(Verborgen Ability)
Als de tegenstander fysiek contact maakt, steelt deze Pokémon diens voorwerp.

Evoluties

Train een Impidimp naar Lv. 32.
Train een Morgrem naar Lv. 42.

Level-up aanvallen

Evolutie
Spirit Break
7510015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Level
1
False Surrender
8010
Raakt altijd.
Level
1
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Level
12
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
16
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
20
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
24
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
28
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Level
35
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
48
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
56
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Level
64
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM003
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM037
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM067
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM068
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM069
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM073
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM079
Dazzling Gleam
8010010
TM080
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM089
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
TM092
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM109
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM139
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM158
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Parting Shot
10020
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau, en wisselt dan de gebruiker.