Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#014

Kakuna

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Cocoon Pokémon
Type:
HP
45
Attack
25
Defense
50
Sp. Atk
25
Sp. Def
25
Speed
35
Eigroepen:Bug
Nummer:#014 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Abilities

Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.

Evoluties

Train een Weedle naar Lv. 7.
Train een Kakuna naar Lv. 10.