Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#941

Kilowattrel

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Frigatebird Pokémon
Type:
HP
70
Attack
70
Defense
60
Sp. Atk
105
Sp. Def
60
Speed
125
Eigroepen:Flying, Water 1
Nummer:#941 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#178 (Paldea Pokédex)

Abilities

Wind Power
Wanneer deze Pokémon geraakt wordt door een windaanval of Tailwind, wordt hij opgeladen. Dit verdubbelt de kracht van zijn volgende Electric-type aanval.
Volt Absorb
Absorbeert Electric-type aanvallen om 25% HP te genezen.
Competitive
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Sp. Atk met 2 niveaus als de statistieken van deze Pokémon verlaagd worden door een tegenstander.

Evoluties

Train een Wattrel naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Evolutie
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
4
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
7
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
11
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
15
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
19
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
24
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
30
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
Level
36
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
43
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
48
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
55
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM023
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM048
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM072
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM096
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM136
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM164
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.