Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#950

Klawf

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Ambush Pokémon
Type:
HP
70
Attack
100
Defense
115
Sp. Atk
35
Sp. Def
55
Speed
75
Eigroepen:Water 3
Nummer:#950 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#249 (Paldea Pokédex)

Abilities

Anger Shell
Wanneer de HP van deze Pokémon 50% of lager is, worden zijn Defense en Sp. Def met 1 niveau verlaagd en zijn Attack, Sp. Atk en Speed met 1 niveau verhoogd.
Shell Armor
Deze Pokémon ontvangt geen critical hits.
Regenerator
(Verborgen Ability)
Geneest 33% HP bij het wisselen.

Level-up aanvallen

Level
1
Rock Throw
509015
Level
1
Vise Grip
5510030
Level
6
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
9
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
13
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
17
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
21
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
24
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
29
X-Scissor
8010015
Level
33
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
37
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
42
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
47
High Horsepower
959510
Level
51
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
56
Guillotine
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM031
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM076
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM101
Power Gem
8010020
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM105
X-Scissor
8010015
TM116
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM133
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM150
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM179
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM186
High Horsepower
959510

Ei-aanvallen

Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Crabhammer
1009010
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.