Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#401

Kricketot

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Cricket Pokémon
Type:
HP
37
Attack
25
Defense
41
Sp. Atk
25
Sp. Def
41
Speed
25
Eigroepen:Bug
Nummer:#401 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#061 (Kitakami Pokédex)
#033 (Paldea Pokédex)

Abilities

Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.
Run Away
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.

Evoluties

Train een Kricketot naar Lv. 10.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
6
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
16
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.

TM- en TR-aanvallen

TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM185
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM219
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.