Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#402

Kricketune

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Cricket Pokémon
Type:
HP
77
Attack
85
Defense
51
Sp. Atk
55
Sp. Def
51
Speed
65
Eigroepen:Bug
Nummer:#402 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#062 (Kitakami Pokédex)
#034 (Paldea Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Technician
(Verborgen Ability)
Aanvallen met een kracht van 60 of minder doen 50% meer schade.

Evoluties

Train een Kricketot naar Lv. 10.

Level-up aanvallen

Evolutie
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
14
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
18
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
22
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
26
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
30
X-Scissor
8010015
Level
34
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
36
Fell Stinger
5010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 3 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.
Level
38
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
42
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
44
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Level
46
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
50
Perish Song
5
Schakelt na 3 beurten alle Pokémon uit die sinds het gebruik van deze aanval niet gewisseld hebben.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM057
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM105
X-Scissor
8010015
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM185
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM191
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM219
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM221
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.