Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#915

Lechonk

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Hog Pokémon
Type:
HP
54
Attack
45
Defense
40
Sp. Atk
35
Sp. Def
45
Speed
35
Eigroepen:Field
Nummer:#915 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#010 (Paldea Pokédex)

Abilities

Aroma Veil
Beschermt deze Pokémon en teamgenoten tegen verliefdheid en het onbruikbaar worden van aanvallen.
Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Thick Fat
(Verborgen Ability)
Halveert schade van Fire-type en Ice-type aanvallen van tegenstanders.

Evoluties

Train een mannelijke Lechonk naar Lv. 18.
Train een vrouwelijke Lechonk naar Lv. 18.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
8
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Level
12
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
15
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Level
17
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
21
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
24
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.
Level
27
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
30
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
32
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
35
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM019
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM183
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
TM191
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TM204
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM224
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Stuff Cheeks
10
Eet de Berry van de gebruiker op en verhoogt dan zijn Defense met 2 niveaus.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.