Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#920

Lokix

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Grasshopper Pokémon
Type:
HP
71
Attack
102
Defense
78
Sp. Atk
52
Sp. Def
55
Speed
92
Eigroepen:Bug
Nummer:#920 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#015 (Paldea Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Tinted Lens
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen die niet heel effectief zijn, doen dubbele schade.

Evoluties

Train een Nymble naar Lv. 24.

Level-up aanvallen

Evolutie
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
6
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
9
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
11
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Level
14
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
18
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
22
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
28
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
32
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Level
40
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
44
First Impression
9010010
Raakt vóór het doelwit, maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Level
48
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
53
Axe Kick
1209010
Heeft 30% kans om het doelwit te verwarren. Als deze aanval mislukt, ontvangt de gebruiker 50% HP schade.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM105
X-Scissor
8010015
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM177
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM185
Lunge
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM199
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.