Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#943

Mabosstiff

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Boss Pokémon
Type:
HP
80
Attack
120
Defense
90
Sp. Atk
60
Sp. Def
70
Speed
85
Eigroepen:Field
Nummer:#943 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#197 (Paldea Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Guard Dog
Wanneer een tegenstander Intimidate activeert, wordt de Attack van deze Pokémon niet verlaagd, maar juist verhoogd met 1 niveau. Deze Pokémon kan niet geforceerd worden om te wisselen.
Stakeout
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen doen dubbele schade als de tegenstander zojuist gewisseld heeft.

Evoluties

Train een Maschiff naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Evolutie
Comeuppance
10010
Doet 1,5× de schade van de laatste aanval die de gebruiker geraakt heeft.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
7
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
10
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
14
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
18
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
22
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
26
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
34
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
39
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
43
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
48
Jaw Lock
8010010
Zowel het doelwit als de gebruiker zelf kunnen niet meer wisselen, totdat één van hen uitgeschakeld wordt.
Level
55
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
60
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM003
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM008
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM063
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM172
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM177
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
TM199
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.

Ei-aanvallen

Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.