Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#129

Magikarp

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Fish Pokémon
Type:
HP
20
Attack
10
Defense
55
Sp. Atk
15
Sp. Def
20
Speed
80
Eigroepen:Dragon, Water 2
Nummer:#129 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#043 (Kitakami Pokédex)
#134 (Paldea Pokédex)

Abilities

Swift Swim
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.
Rattled
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij geraakt wordt door een Bug-, Dark- of Ghost-type aanval, of wanneer de tegenstander Intimidate gebruikt.

Evoluties

Train een Magikarp naar Lv. 20.

Level-up aanvallen

Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
15
Tackle
4010035
Level
25
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.