Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#462

Magnezone

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Magnet Area Pokémon
Type:
HP
70
Attack
70
Defense
115
Sp. Atk
130
Sp. Def
90
Speed
60
Eigroepen:Mineral
Nummer:#462 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#211 (Paldea Pokédex)

Abilities

Magnet Pull
Steel-type tegenstanders kunnen niet vluchten of wisselen.
Sturdy
Deze Pokémon behoudt minstens 1 HP na een aanval bij volle HP, en negeert 1-hit KO aanvallen.
Analytic
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met 30% als deze Pokémon na de tegenstander aanvalt.

Evoluties

Train een Magnemite naar Lv. 30.
Gebruik een Thunder Stone op een Magneton.

Level-up aanvallen

Level
1
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
1
Magnetic Flux
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met de Plus- of Minus-Ability met 1 niveau.
Level
1
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
1
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Level
1
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, totaal te bevriezen of te verbranden.
Level
12
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
16
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
20
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
28
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
34
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
40
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
46
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
52
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
58
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
64
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM023
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM048
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM072
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM089
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
TM093
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM096
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM121
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM136
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM170
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM173
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
TM178
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
TM180
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.

Ei-aanvallen

Broed
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.