Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#942

Maschiff

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Rascal Pokémon
Type:
HP
60
Attack
78
Defense
60
Sp. Atk
40
Sp. Def
51
Speed
51
Eigroepen:Field
Nummer:#942 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#196 (Paldea Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Run Away
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.
Stakeout
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen doen dubbele schade als de tegenstander zojuist gewisseld heeft.

Evoluties

Train een Maschiff naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
7
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
10
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
14
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
18
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
22
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
26
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
31
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
35
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
39
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
43
Jaw Lock
8010010
Zowel het doelwit als de gebruiker zelf kunnen niet meer wisselen, totdat één van hen uitgeschakeld wordt.
Level
49
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM003
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM008
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM063
Psychic Fangs
8510010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect, als deze aanval raakt.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Broed
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.