Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#714

Noibat

Introductie:Pokémon X & Y
Soort:Sound Wave Pokémon
Type:
HP
40
Attack
30
Defense
35
Sp. Atk
45
Sp. Def
40
Speed
55
Eigroepen:Dragon, Flying
Nummer:#714 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#303 (Paldea Pokédex)

Abilities

Frisk
Onthult het voorwerp dat de tegenstander vast heeft wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Infiltrator
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.
Telepathy
(Verborgen Ability)
Ontwijkt alle aanvallen van teamgenoten.

Evoluties

Train een Noibat naar Lv. 48.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
8
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
12
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
16
Wing Attack
6010035
Level
20
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
24
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
28
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
32
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Level
36
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
44
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
49
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
52
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM078
Dragon Claw
8010015
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM105
X-Scissor
8010015
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM115
Dragon Pulse
8510010
TM117
Hyper Voice
9010010
TM118
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM169
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Broed
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.