Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#919

Nymble

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Grasshopper Pokémon
Type:
HP
33
Attack
46
Defense
40
Sp. Atk
21
Sp. Def
25
Speed
45
Eigroepen:Bug
Nummer:#919 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#014 (Paldea Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Tinted Lens
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen die niet heel effectief zijn, doen dubbele schade.

Evoluties

Train een Nymble naar Lv. 24.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
6
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
9
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
11
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Level
14
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
18
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
22
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
26
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
30
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
38
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
41
First Impression
9010010
Raakt vóór het doelwit, maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM015
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM021
Pounce
5010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM095
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM105
X-Scissor
8010015
TM162
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.
TM182
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.