Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#1017

Ogerpon (Teal Mask)

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Mask Pokémon
Type:
HP
80
Attack
120
Defense
84
Sp. Atk
60
Sp. Def
96
Speed
110
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#1017 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#200 (Kitakami Pokédex)

Abilities

Defiant
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 2 niveaus als zijn statistieken verlaagd worden door een tegenstander.

Vormen

Basisvorm van Ogerpon.
Laat een Ogerpon een Wellspring Mask vasthouden.
Laat een Ogerpon een Hearthflame Mask vasthouden.
Laat een Ogerpon een Cornerstone Mask vasthouden.
Terastalliseer een Ogerpon die een Teal Mask vasthoudt.
Terastalliseer een Ogerpon die een Wellspring Mask vasthoudt.
Terastalliseer een Ogerpon die een Hearthflame Mask vasthoudt.
Terastalliseer een Ogerpon die een Cornerstone Mask vasthoudt.

Level-up aanvallen

Level
1
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
1
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Level
1
Follow Me
10020
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.
Level
1
Horn Leech
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Level
1
Vine Whip
4510025
Level
6
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
12
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
18
Slam
807520
Level
24
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
30
Ivy Cudgel
10010010
Raakt vaker met een critical hit. Het type van deze aanval hangt af van het Mask dat de gebruiker vast heeft.
Level
36
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Level
42
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
48
Spiky Shield
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker en brengt Pokémon die fysiek contact maken 12,5% HP schade toe. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
54
Power Whip
1208510
Level
60
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
66
Wood Hammer
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM057
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM090
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM137
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM190
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM194
Grassy Glide
6010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.
TM199
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.
TM221
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.