Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#741

Oricorio (Baile Style)

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Dancing Pokémon
Type:
HP
75
Attack
70
Defense
70
Sp. Atk
98
Sp. Def
70
Speed
93
Eigroepen:Flying
Nummer:#741 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#074 (Blueberry Pokédex)
#115 (Kitakami Pokédex)
#100 (Paldea Pokédex)

Abilities

Dancer
Als een andere Pokémon een dansaanval uitvoert, voert deze Pokémon hem gelijk erna ook uit.

Vormen

Gebruik Red Nectar op Oricorio.
Gebruik Yellow Nectar op Oricorio.
Gebruik Pink Nectar op Oricorio.
Gebruik Purple Nectar op Oricorio.

Level-up aanvallen

Level
1
Pound
4010035
Level
4
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
6
Peck
3510035
Level
10
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
13
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
16
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
20
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
23
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
26
Teeter Dance
10020
Verwart alle Pokémon behalve de gebruiker.
Level
30
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
33
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Level
36
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Revelation Dance
9010015
Het type van deze aanval hangt af van het primaire type van de gebruiker.
Level
43
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
47
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM097
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM113
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM197
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM216
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM227
Alluring Voice
8010010
Verwart het doelwit als deze zijn statistieken heeft verhoogd tijdens deze beurt.

Ei-aanvallen

Broed
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Broed
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Broed
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Quiver Dance
20
Verhoogt de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.