Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#128

Tauros (Paldean Form - Combat Breed)

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Wild Bull Pokémon
Type:
HP
75
Attack
110
Defense
105
Sp. Atk
30
Sp. Def
70
Speed
100
Eigroepen:Field
Nummer:#128 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#223 (Paldea Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Anger Point
Verhoogt Attack tot het maximum bij het ontvangen van een critical hit.
Cud Chew
(Verborgen Ability)
Als deze Pokémon een Berry eet, zal hij hem aan het einde van de volgende beurt nogmaals eten.

Vormen

Basisvorm van Tauros.
Regionale vorm van Tauros in de Paldea-regio.
Zeldzame regionale vorm van Tauros in de Paldea-regio in Pokémon Scarlet.
Zeldzame regionale vorm van Tauros in de Paldea-regio in Pokémon Violet.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
10
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Level
15
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
20
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
25
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
30
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
35
Raging Bull
9010010
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
Level
40
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
45
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
50
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
55
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
60
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM053
Smart Strike
7010
Raakt altijd.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM059
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM089
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM106
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM149
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM150
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM167
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.