Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#194

Wooper (Paldean Form)

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Poison Fish Pokémon
Type:
HP
55
Attack
45
Defense
45
Sp. Atk
25
Sp. Def
25
Speed
15
Eigroepen:Field, Water 1
Nummer:#194 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#005 (Kitakami Pokédex)
#053 (Paldea Pokédex)

Abilities

Poison Point
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.
Water Absorb
Absorbeert Water-type aanvallen om 25% HP te genezen.
Unaware
(Verborgen Ability)
Negeert verhoogde en verlaagde statistieken van de tegenstander.

Vormen

Basisvorm van Wooper.
Regionale vorm van Wooper in de Paldea-regio.

Evoluties

Train een Wooper (Paldean Form) naar Lv. 20.

Level-up aanvallen

Level
1
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
4
Tackle
4010035
Level
8
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
12
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Level
16
Slam
807520
Level
21
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.
Level
24
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
28
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
32
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
40
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM005
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM013
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM026
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
TM028
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM035
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM045
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM077
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM084
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM086
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM089
Body Press
8010010
Gebruikt de Defense van de gebruiker in plaats van diens Attack.
TM090
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
TM091
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
TM102
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM116
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM128
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM133
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM142
Hydro Pump
110805
TM148
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM149
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM150
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM174
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
TM175
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM204
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM214
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM224
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Broed
Recover
5
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.