Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#922

Pawmo

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Mouse Pokémon
Type:
HP
60
Attack
75
Defense
40
Sp. Atk
50
Sp. Def
40
Speed
85
Eigroepen:Field
Nummer:#922 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#023 (Paldea Pokédex)

Abilities

Volt Absorb
Absorbeert Electric-type aanvallen om 25% HP te genezen.
Natural Cure
Geneest statusproblemen van deze Pokémon bij het wisselen.
Na een gevecht wordt deze Pokémon genezen van statusproblemen.
Iron Fist
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen vuistslagaanvallen met 20%.

Evoluties

Train een Pawmi naar Lv. 18.
Train een Pawmo in Let's Go-modus, nadat die 1000 stappen heeft gezet.

Level-up aanvallen

Evolutie
Arm Thrust
1510020
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
3
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
6
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
8
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
12
Nuzzle
2010020
Verlamt het doelwit.
Level
15
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
19
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
23
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
27
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Level
32
Slam
807520
Level
38
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.
Level
42
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
46
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
52
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM023
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM031
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM048
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM068
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM072
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM096
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM126
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM136
Electric Terrain
10
Wekt Electric Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM147
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM166
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn. Raakt altijd in een regenbui. Nauwkeurigheid daalt naar 50% in sterk zonlicht.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM173
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM183
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
TM192
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
TM211
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM213
Coaching
10
Verhoogt de Attack en Defense van een teamgenoot.
TM229
Upper Hand
6510015
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar alleen als deze een aanval voorbereidt met verhoogde prioriteit.

Ei-aanvallen

Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Mach Punch
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.
Broed
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.