Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#624

Pawniard

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Sharp Blade Pokémon
Type:
HP
45
Attack
85
Defense
70
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
60
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#624 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#186 (Kitakami Pokédex)
#367 (Paldea Pokédex)

Abilities

Defiant
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 2 niveaus als zijn statistieken verlaagd worden door een tegenstander.
Inner Focus
Deze Pokémon kan niet 'flinchen', en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.
Pressure
(Verborgen Ability)
Tegenstanders verbruiken 1 extra PP per aanval gericht op deze Pokémon.

Evoluties

Train een Pawniard naar Lv. 52.
Train een Bisharp die 3 andere Bisharp met een Leader's Crest heeft verslagen.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
5
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
10
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
15
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Level
20
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
25
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
30
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
35
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
40
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
45
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
50
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Level
55
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
60
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
65
Guillotine
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM006
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM018
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM030
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM031
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM036
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM051
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM055
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM057
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM061
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM082
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM083
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM093
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM099
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM104
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
TM105
X-Scissor
8010015
TM116
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM150
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM170
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM177
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
TM199
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.
TM223
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.

Ei-aanvallen

Broed
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Broed
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.