Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#548

Petilil

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Bulb Pokémon
Type:
HP
45
Attack
35
Defense
50
Sp. Atk
70
Sp. Def
50
Speed
30
Eigroepen:Grass
Nummer:#548 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#104 (Paldea Pokédex)

Abilities

Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.
Own Tempo
Deze Pokémon kan niet verward raken, en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.
Leaf Guard
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon is immuun voor statusproblemen in sterk zonlicht.

Evoluties

Gebruik een Sun Stone op een Petilil.
Gebruik een Sun Stone op een Petilil in de Hisui-regio (niet mogelijk in Pokémon Scarlet & Violet).

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
3
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
6
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
9
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
12
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
15
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
18
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
21
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
24
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
27
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Level
30
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
33
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
36
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
39
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.
Level
42
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

TM- en TR-aanvallen

TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM020
Trailblaze
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM049
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM056
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM071
Seed Bomb
8010015
TM081
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM131
Pollen Puff
9010015
Geneest HP in plaats van schade te doen, als het doelwit een teamgenoot is.
TM159
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM168
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.
Broed
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Broed
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.