Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#855

Polteageist

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Black Tea Pokémon
Type:
HP
60
Attack
65
Defense
65
Sp. Atk
134
Sp. Def
114
Speed
70
Eigroepen:Amorphous, Mineral
Nummer:#855 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#128 (Blueberry Pokédex)
#238 (Paldea Pokédex)

Abilities

Weak Armor
Verlaagt Defense met 1 niveau en verhoogt Speed met 2 niveau als deze Pokémon geraakt wordt door een fysieke aanval.
Cursed Body
(Verborgen Ability)
Aanvallen die deze Pokémon raken hebben 30% kans om onbruikbaar te worden.

Evoluties

Gebruik een Cracked Pot of Chipped Pot op Sinistea.

Level-up aanvallen

Evolutie
Teatime
10
Forceert alle Pokémon in het gevecht hun Berry op te eten.
Level
1
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.
Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Strength Sap
10010
Geneest HP van de gebruiker gelijk aan de Attack van het doelwit, en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
1
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
18
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
24
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
30
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
36
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
42
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
48
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
54
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
60
Shell Smash
15
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, maar verhoogt diens Attack, Sp. Atk en Speed met 2 niveaus.
Level
66
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM016
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM017
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM029
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
TM033
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
TM041
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TM042
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM054
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM062
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM080
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM092
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
TM094
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM098
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM107
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM109
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
TM111
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM140
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM151
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM161
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM177
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
TM198
Poltergeist
110905
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit een voorwerp vast heeft.
TM202
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
TM224
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.