Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#730

Primarina

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Soloist Pokémon
Type:
HP
80
Attack
74
Defense
74
Sp. Atk
126
Sp. Def
116
Speed
60
Eigroepen:Field, Water 1
Nummer:#730 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#226 (Blueberry Pokédex)

Abilities

Torrent
Verhoogt de kracht van eigen Water-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Liquid Voice
(Verborgen Ability)
Alle eigen geluidsaanvallen worden Water-type.

Evoluties

Train een Popplio naar Lv. 17.
Train een Brionne naar Lv. 34.

Level-up aanvallen

Evolutie
Sparkling Aria
9010010
Geneest het doelwit van verbranding.
Level
1
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
9
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
12
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Level
15
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
20
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
25
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
30
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Level
37
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Level
44
Hyper Voice
9010010
Level
51
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
58
Hydro Pump
110805

TM- en TR-aanvallen

TM002
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM019
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM037
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
TM041
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM052
Snowscape
10
Wekt een sneeuwstorm op die 5 beurten duurt.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM077
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM079
Dazzling Gleam
8010010
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM114
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM117
Hyper Voice
9010010
TM119
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM120
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM124
Ice Spinner
8010015
Verwijdert terrein-effecten.
TM127
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM128
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
TM129
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM135
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM139
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM142
Hydro Pump
110805
TM143
Blizzard
110705
Raakt altijd in een sneeuwstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM145
Water Pledge
8010010
Combineert met de Fire Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM154
Hydro Cannon
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM174
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
TM191
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
TM193
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
TM196
Flip Turn
6010020
Wisselt de gebruiker.
TM201
Misty Explosion
1001005
De gebruiker valt flauw. Kracht verhoogt met 50% op Misty Terrain.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM208
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM212
Triple Axel
209010
Raakt 3 keer, steeds met meer kracht.
TM227
Alluring Voice
8010010
Verwart het doelwit als deze zijn statistieken heeft verhoogd tijdens deze beurt.
TM228
Psychic Noise
7510010
Het doelwit kan 2 beurten lang geen HP genezen.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Broed
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Broed
Perish Song
5
Schakelt na 3 beurten alle Pokémon uit die sinds het gebruik van deze aanval niet gewisseld hebben.