Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#914

Quaquaval

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Dancer Pokémon
Type:
HP
85
Attack
120
Defense
80
Sp. Atk
85
Sp. Def
75
Speed
85
Eigroepen:Flying, Water 1
Nummer:#914 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#009 (Paldea Pokédex)

Abilities

Torrent
Verhoogt de kracht van eigen Water-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Moxie
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij een andere Pokémon uitschakelt.

Evoluties

Train een Quaxly naar Lv. 16.
Train een Quaxwell naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Evolutie
Aqua Step
8010010
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
1
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
7
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
10
Wing Attack
6010035
Level
13
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
17
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
17
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
21
Aqua Cutter
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
27
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
32
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
38
Mega Kick
120755
Level
43
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
47
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
52
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
58
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
64
Wave Crash
12010010
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM004
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM019
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM034
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM043
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM058
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM060
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM064
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM087
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM088
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM124
Ice Spinner
8010015
Verwijdert terrein-effecten.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM139
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM142
Hydro Pump
110805
TM145
Water Pledge
8010010
Combineert met de Fire Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM154
Hydro Cannon
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM160
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM164
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM167
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM181
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
TM196
Flip Turn
6010020
Wisselt de gebruiker.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM205
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
TM208
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM212
Triple Axel
209010
Raakt 3 keer, steeds met meer kracht.
TM213
Coaching
10
Verhoogt de Attack en Defense van een teamgenoot.
TM216
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
TM229
Upper Hand
6510015
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar alleen als deze een aanval voorbereidt met verhoogde prioriteit.

Ei-aanvallen

Broed
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Broed
Rapid Spin
5010040
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau en verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Broed
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.