Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#912

Quaxly

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Duckling Pokémon
Type:
HP
55
Attack
65
Defense
45
Sp. Atk
50
Sp. Def
45
Speed
50
Eigroepen:Flying, Water 1
Nummer:#912 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#007 (Paldea Pokédex)

Abilities

Torrent
Verhoogt de kracht van eigen Water-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Moxie
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij een andere Pokémon uitschakelt.

Evoluties

Train een Quaxly naar Lv. 16.
Train een Quaxwell naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
7
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
10
Wing Attack
6010035
Level
13
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
17
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
21
Aqua Cutter
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
24
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
28
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
31
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
35
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM019
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM139
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM142
Hydro Pump
110805
TM145
Water Pledge
8010010
Combineert met de Fire Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
TM164
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is. Als de gebruiker Stellar-type is, stijgt de kracht van deze aanval met 25% en is deze aanval altijd super-effectief tegen een geTerastalliseerd doelwit, maar verlaagt het de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM203
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM208
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.

Ei-aanvallen

Broed
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Broed
Rapid Spin
5010040
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau en verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Broed
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.