Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#913

Quaxwell

Introductie:Pokémon Scarlet & Violet
Soort:Practicing Pokémon
Type:
HP
70
Attack
85
Defense
65
Sp. Atk
65
Sp. Def
60
Speed
65
Eigroepen:Flying, Water 1
Nummer:#913 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)
#008 (Paldea Pokédex)

Abilities

Torrent
Verhoogt de kracht van eigen Water-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Moxie
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij een andere Pokémon uitschakelt.

Evoluties

Train een Quaxly naar Lv. 16.
Train een Quaxwell naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
7
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
10
Wing Attack
6010035
Level
13
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
17
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
19
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
23
Aqua Cutter
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
27
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
32
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
38
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
43
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
48
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM011
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM012
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM014
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM019
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
TM022
Chilling Water
5010020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM027
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM039
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM040
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM050
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM065
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM110
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM122
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
TM123
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM130
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM132
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
TM139
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
TM142
Hydro Pump
110805
TM145
Water Pledge
8010010
Combineert met de Fire Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
TM164
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.

Ei-aanvallen

Broed
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Broed
Rapid Spin
5010040
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau en verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Broed
Roost
5
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.