Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#895

Regidrago

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Dragon Orb Pokémon
Type:
HP
200
Attack
100
Defense
50
Sp. Atk
100
Sp. Def
50
Speed
80
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#895 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Scarlet & Violet)

Abilities

Dragon's Maw
Verhoogt de kracht van eigen Dragon-type aanvallen met 50%.

Level-up aanvallen

Level
1
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Vise Grip
5510030
Level
6
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
12
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
18
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
30
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Dragon Claw
8010015
Level
42
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
48
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
54
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
60
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
66
Dragon Energy
1501005
Doet meer schade des te meer HP de gebruiker nog over heeft.
Level
72
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Level
78
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.

TM- en TR-aanvallen

TM001
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM007
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM008
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
TM009
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
TM010
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
TM025
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM032
Swift
6020
Raakt altijd.
TM047
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM066
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM070
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM074
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM075
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM078
Dragon Claw
8010015
TM085
Rest
5
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM100
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM103
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM108
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM115
Dragon Pulse
8510010
TM133
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM134
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
TM149
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM152
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM156
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM163
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM169
Draco Meteor
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM171
Tera Blast
8010010
Als de gebruiker geTerastalliseerd is, verandert het type van deze aanval naar diens Tera Type en gebruikt het de Attack of Sp. Atk van de gebruiker, datgene wat hoger is.